Försening av utbyggnad i Maglasäte

2017-09-07

Lantmäteriets ledningsrättsbeslut som togs i juli 2017 har blivit överklagat till mark- och miljödomstolen och detta medför tyvärr att det kommer dröja ytterligare innan utbyggnaden kan startas upp i Maglasäte/Lillasäte/Björkåsen. Vår förhoppning är nu att utbyggnaden istället kan komma igång till hösten 2018. Vi kommer lägga ut mer information här på hemsidan när vi vet mer om ledningsrätten och när arbetet beräknas påbörjas. Läs mer om utbyggnaden här.