Spola spillvattenledningar from 6 december

2017-12-05

I ett led att underhålla ledningsnätet så utför vi underhållspolning på våra avloppsledningar. Vi kommer utföra arbetet i både Höör och Hörby med start imorgon onsdag 6:e december. Arbetet beräknas ta 3-4 arbetsdagar och på berörda gator kan det bli svårare att ta sig fram under tiden arbetet utförs.

Gator i Höör:

Flygarevägen, Lilla Tvärgatan, Norra Torg gatan, Kvistgatan, Vinkelgatan, Sofiagatan, Stenskogsvägen, Åkersbergsgatan, Sporthallen, Hörbyvägen, Södergatan och  Kyrkstigen i Tjörnarp.

Gator i Hörby:

Brohusvägen i Södra Rörum, Ernst Algrensgatan (dagvatten) och Domängatan (dagvatten).