Gå direkt till innehållet

Häggenäs

Området som benämns Häggenäs – Ekbackevägen m.fl. består av ca 52 fastigheter varav ca 28 är permanentboende. Området ligger endast 600-700 m från befintligt allmänt VA-nät och har bedömts ha hög prioritet. Dessutom finns förutsättningar för ökad permanentning i området med anledning av närhet tillskola, affär osv.
Utbyggnaden av vatten och avlopp i Häggenäs är klart.

Dokument

Här nedan kan du läsa de brev som har skickats ut till berörda personer. Undrar du över något går det bra att kontakta vår kundservice.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen