Återremiss av justering av VA-taxa Hörby

2018-08-28

Hörby kommunfullmäktige beslutade igår att återremittera ärendet om indexjustering av brukningsavgifterna till VA/GIS-nämnden.  Nu ska ärendet kompletteras innan det på nytt tas upp i nämnden och ärendet återkommer till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige efterfrågade en ekonomisk redovisning över varför en höjning med 3,9% behövs.