Därför justeras VA-taxan i Hörby

Hörby har en ny VA-taxa sedan årsskiftet 2019/2020. Orsaken till denna justering är att vi behöver renovera och bygga ut våra VA-verk samtidigt som vi säkrar upp VA-nätet genom olika åtgärder. Detta är ett arbete som redan är påbörjat men där vi nu kommer öka upp takten.

För att vi fortsättningsvis ska kunna leverera ett dricksvatten av hög kvalitet till dig och hantera avloppsvatten på ett tryggt och säkert sätt behöver vi förbättra och bygga ut våra vattenverk (som producerar dricksvatten) och våra reningsverk (som renar avloppsvatten). Vi kommer även genomföra säkerhetshöjande åtgärder samt förbättra våra drift- och underhållssystem.

För att kunna täcka dessa kostnader justeras brukningsavgiften (kubikmeteravgift, grundavgift och bostadsenhetsavgift). Hur justeringen påverkar dig kan du få en uppfattning om i denna tabell där vi listar några exempel. Notera att tabellen ibland baseras på kbm (kubikmeter förbrukat vatten) och ibland på kvm (lokalens/fastighetens yta i kvadratmeter).

Fastighetstyp (privatpersoner inklusive moms) Taxa 2019 (kr/år)

 

Taxa 2020 (kr/år) Förändring (kr/år)
Enbostadshus 90 kbm 4 759 kr 6 508 kr 1 749 kr
Enbostadshus 150 kbm 6 392 kr 7 944 kr 1 552 kr
Enbostadshus 250 kbm 9 114 kr 10 338 kr 1 224 kr

 

Fastighetstyp (företag/organisationer exklusive moms) Taxa 2019 (kr/år)

 

Taxa 2020 (kr/år) Förändring (kr/år)
Flerbostadshus 8 lgh, 900 kbm 27 662 kr 32 446 kr 4 784 kr
Flerbostadshus 15 lgh, 2000 kbm 57 831 kr 65 239 kr 7 408 kr
Flerbostadshus 28 lgh, 3900 kbm 110 750 kr 123 406 kr 12 656 kr
Lokal  600 kvm, 75 kbm 6 144 kr 9 944kr 3 800 kr
Lokal 1200 kvm, 120 kbm 10 676 kr 17 507 kr 6 831 kr
Lokal 3100 kvm, 700 kbm 34 850 kr 50 393 kr 15 542 kr

Taxa Hörby 2020

Denna justering trädde i kraft den 1 januari 2020.
Första fakturan där denna justering blir synlig är den som går ut i början av mars och avser januari-mars 2020.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.