Gå direkt till innehållet

Tack för att du sparar på vatten……

En man och ett spädbarn som sitter på bordet tittar på en mobiltelefon

Fortsätt hjälpas åt att spara på vatten så det räcker till alla. 

 • Duscha snabbt, bada inte i badkar
 • Stäng vattnet när du schamponerar, borstar tänderna eller rakar dig.
 • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen för att slippa spola i kranen tills vattnet blir kallt varje gång du vill dricka
 • Tvätta och diska fulla maskiner
 • Återanvänd disk- och tvättvatten att spola i toan, vattna, mm
 • Punktbevattna växter, använd ej spridare
 • Vattna på kvällen då avdunstningen är minst

Det kan skilja sig mycket från en vattenresurs till en annan. Det spelar så klart roll hur intensivt regnet är, men det spelar till exempel också roll hur stort avrinningsområde/tillrinningsområde ett vattendrag, sjö eller grundvattenmagasin har.

Det tar ofta längre tid än man tror innan alla olika typer av vatten har fyllts på till normala nivåer. Under växtsäsongen sugs först mycket vatten upp av törstiga växter och snustorr mark innan vattenmagasinen börjar fyllas på. Bara ett förtydligande eftersom växterna inte suger upp så mycket under vintern.

 • Investera i en vattentank, kanske på en släpvagn för att kunna hämta vatten från annat håll
 • Anlägg egen brunn för bevattning
 • Anlägg bevattningsdamm för uppsamling av regnvatten
 • Sök tillstånd hos Länsstyrelsen för uttag av vatten från vattendrag
 • Samla regnvatten i tunnor under stuprören, kanske flera tunnor i serie
 • Anlägg en damm på tomten att använda till bevattning i torrtider
 • Odla grödor som inte är vattenkrävande om du endast har kommunalt vatten att tillgå
 • Kontrollera att fastighetens egen va-installation, från servisledningen i gatan, in i huset och inne i huset är tätt, så inget vatten läcker ut.
 • Ja, det kan du göra. Tänk på att köra fulla maskiner.

Även en gul gräsmatta klarar ganska mycket och kommer tillbaka när det regnat igen.

Nej, inte med dricksvatten. Bilen tvättar du bäst i en automattvätt – det funkar även under ett bevattningsförbud. Det är också det bästa sättet att tvätta bilen även i normalfall då tvättvattnet annars kan förorena recipienten för dagvattensystemet.

Ja, det får du, förutsatt att den kommunen godkänner det och inte har bevattningsförbud

Om vattnet tar slut har vi ett ansvar att ordna med nödvattenförsörjning. Nödvattnet räcker dock bara till de mest grundläggande behoven (mat, dryck och hygien). Vi informerar i allmänna medier om detta inträffar. Informationen innehåller också meddelande om var vatten kommer att finnas att hämta.

Svar på frågor om bevattningsförbud införs

Under ett rådande bevattningsförbud får det kommunala dricksvattnet inte användas till:

 • Bevattning med vattenslang eller vattenspridare. Däremot är det tillåtet att använda vattenkanna.
 • Fylla pool, uppblåsbara bassänger, badtunnor, spa-bad och dylikt.
 • Bil-, fasad-, eller altantvätt med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Annan aktivitet som innebär stor användning av dricksvatten, såsom exempelvis vattenlek i vattenspridare.

Nu när det är väldigt varmt så är förbrukningen så hög att det innebär att det inte går att leverera ut vatten i tillräcklig mängd till alla kunder. Förbrukningen kan bli så mycket som 50% högre en varm sommardag jämfört med en dag med normalförbrukning. Därför behöver vi begränsa förbrukningen så att alla har vatten till dricksvatten, matlagning och tvätt.

Dricksvattnet vi använder tas från grundvatten som pumpas upp och levereras ut till kunderna. Vattenverken är byggda för en viss förbrukning och de tillstånd som ger oss rätt att pumpa upp vattnet är begränsade till en viss mängd. Det gör att ibland är det vårt tillstånd som är begränsande och ibland är det tekniken, dvs kapaciteten i vattenverket.

Om det uppstår en situation där vi har begränsad tillgång på dricksvatten så behöver vi minska vår användning av vattnet. Begränsad tillgång på vatten kan till exempel bero på att det regnat och snöat väldigt lite under en lång tid, vilket gör att vattnet där vi tar vårt dricksvatten sjunker till mycket låga nivåer. När det kommer lite nederbörd sjunker också grundvattennivån, vilket gör att vi inte kan pumpa upp tillräckligt med vatten från våra grundvattentäkter.

Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till exempelvis bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet. För den kund som ändå trotsar bevattningsförbudet kan det till slut bli aktuellt att stänga av vattnet med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Innan avstängning sker har kunden meddelats om detta.

Så länge en kommun har bevattningsförbud ska man spara på vattnet även om det kommer regn. Om man bor på en plats som nu har god tillgång på vatten så är det ändå en god idé ta för vana att hushålla med vattnet. Det ger ett bättre utgångsläge för kommande torrperioder och sparar också på resurser som kemikalier och energi som används för att producera dricksvatten.

Vi uppdaterar läget löpande på vår hemsida.

Vi jobbar kontinuerligt med att läcksöka och laga ledningarna

Kommunen kan vattna med renat avloppsvatten, alltså inte dricksvatten.

Nej, det gäller bara för kommunalt vatten.

För mindre mängder finns det möjlighet att hämta vatten hos Mittskåne Vattens vattenkiosker i Höör (Terminalvägen förbi Kvist & Knast) och Hörby (Verkstadsgatan mittemot Mekonomen).

Fastighetsägare med egen brunn ansvarar själva för sin vattentillförsel. Fastighetsägaren får själv ombesörja att få tag på annat vatten, tex via tankbilsföretag.

Vid bevattningsförbud är det alltid förbud mot att vattna med slang eftersom denna typ av vattning generellt innebär en högre vattenförbrukning än vatten med kanna.

Du kan påtala för dem att det är bevattningsförbud och meddela oss via kundservice@mittskanevatten.se. Om det är så kan vi påtala det för den som vattnar.