Fogdarödsområdet

Fasab Mark AB kommer med start den 26 november 2020 på Mittskåne Vattens uppdrag att genomföra byte av samtliga servisventiler (ventiler till respektive fastighet, i fastighetsgräns) i Fogdarödsområdet.

Samtliga ventiler som skulle bytas har bytts, men asfaltering av ungefär hälften av uppgrävningarna återstår. Det utförs så snart vädret blir mer gynnsamt.