Fogdarödsområdet

Fasab Mark AB kommer med start den 26 november 2020 på Mittskåne Vattens uppdrag att genomföra byte av samtliga servisventiler (ventiler till respektive fastighet, i fastighetsgräns) i Fogdarödsområdet.

Arbetena kommer att pågå i ca två (2) månader. Närmare information om när bytet, och avstängning av vattnet, sker på just Er fastighet kommer att meddelas senast dagen innan av entreprenören.