Förnyelsearbete i Norra Rörum

2018-12-10

Idag påbörjar vi renoveringsarbetet av ca 800 meter avloppsledning i Norra Rörum.
Arbetet beräknas ta knappt 2 veckor.

Renoveringsarbetet kommer att utföras med s k schaktfri metod, vilket gör att grävningsarbetet minimeras.
Det behöver endast grävas vid några brunnar som är dolda under marken.

Arbetet utförs av Avloppsrallarna AB som vunnit offentlig upphandling av projektet.

Syftet med renoveringen är att säkra avloppsfunktionen i ledningsnätet som är ifrån 60-talet.
Delen av ledningsnätet som renoveras i denna omgången sträcker sig ifrån Hjällarödsvägen 13, via Blomstergatan till Tyrinegvägen 5.
Ledningsnätet korsar Trafikverkets vägar, men sträcker sig även genom privatägda fastigheter.

Arbetet går till på så sätt att ledningen rengörs med högtryckspolning, som därefter relinas, infodras med ett självbärande foder av glasfiber.
Detta foder bildar en ny slityta på insidan av ledningarna, som håller avsevärt längre jämfört med betongrör.