Justering av VA-avgifter from årsskiftet

2018-11-27

From årsskiftet görs justeringar i Va-taxan för både Höör och Hörby. Detta för att säkerställa en tryggad, effektiv och hållbar vattenförsörjning även i framtiden med de samhällsutmaningar som kommer med en ökande befolkning och förändrat klimat. Vad det innebär för dig kan du läsa om här.