Justering av VA-avgifterna

2018-08-27

För att säkra en trygg, effektiv och hållbar vattenförsörjning samt rening av avloppsvatten till alla kunder såväl i tätorter som på landsbygden kommer Mittskåne Vatten behöva öka investeringstakten på ledningsnätet och våra anläggningar. Detta innebär att vi kommer behöva genomföra årliga justeringar av VA-avgifterna. Vill du veta hur det påverkar dig? Här kan du läsa mer om våra avgiftsförändringar.