Kolla dina ledningar innan du bygger om!

2019-08-09

Vi hjälper dig upptäcka eventuella felkopplade ledningar på din fastighet!

Ska du tex bygga pool eller trädäck i din trädgård är det viktigt att, innan arbetet påbörjas, säkerställa att du inte har felkopplade rörledningar på din fastighet. Dels pga problemet med tillskottsvatten, men även eftersom felkopplade ledningar kan orsaka översvämningar i hus med källare vid kraftigt regn.
Vi kommer gärna ut till dig och undersöker hur dina rör är kopplade till avloppsledningarna. Detta gör vi givetvis kostnadsfritt. Kontakta vår kundtjänst för att boka tid.

Vill du läsa mer om tillskottsvatten och varför vi arbetar aktivt för att minska mängden av detta vatten kan du göra det här.