Nya krav och riktlinjer för verksamheter i ABVA

2018-04-03

Nya krav och riktlinjer gällande utsläpp från industrier och andra verksamheter har lagts till i de ”Allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)”. Bestämmelserna syftar till att förhindra utsläpp av ämnen som kan ställa till skada på ledningsnät, reningsverk och miljön.

Gäller detta mig och min verksamhet?

Har du en verksamhet som har utsläpp av skadliga ämnen som exempelvis bilverkstäder, småindustri, livsmedelsverksamhet samt tandläkarmottagning  är du berörd av de nya bestämmelserna. Mer information om detta kan du läsa om här.