Räcker vårt vatten?

2017-08-31

Det har rapporterats mycket om vattenbrist i massmedia under sista tiden. I Höör och Hörby tar vi vårt vatten från grundvattnet och det är därför viktigt för oss att ha koll på grundvattennivåerna. Tidigare har detta mätts manuellt men för att effektivisera och förbättra har nu mätare installerats så att vi kan följa nivåerna mer precist. På så sätt får vi vetskap om hur vår vattenproduktion kan komma att påverkas av sjunkande grundvattennivåer och vi har möjlighet att kunna göra insatser innan det blir ett problem för våra kunder.