Översvämning?

2017-06-28

Under sommaren kan det komma rejäla regn, och risken att drabbas av källaröversvämningar är större. Vi ger råd om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt skyfall.

Vad kan man göra?

Vid kraftiga skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda, och det finns risk för översvämningar i källare och liknande utrymmen. Det går inte att skydda sig helt mot eventuell källaröversvämning, men du kan minimera och förebygga riskerna.

Kontakta försäkringsbolag

Om du råkar ut för källaröversvämning, är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag, som kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Se även våra råd om vad du kan göra om du råkar ut för översvämning i din källare.

Råd vid källaröversvämning

Anmäl källaröversvämning

Vi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. I vårt arbete är det värdefullt för oss att få information om översvämningar inom Höör och Hörby kommuner, för att kunna kartlägga och analysera funktionen av vårt ledningsnät. Anmäl därför om du har källaröversvämning till oss på telefon 0413-286 00.