Vi kommer och spolar vattenledningen!

Som ett led i underhållsarbetet kommer SVAPIPE AB, på uppdrag av Mittskåne Vatten att utföra renspolning av vattenledningsnätet. Din fastighet berörs av detta under:
2021-05-11 Tisdag från kl. 11.00-19-00

Tänk på att inte öppna några kranar eller spola i toaletten under denna tid!
Vid spolning, tänk på följande:

* Vattnet kommer att stängas av enligt ovan.
Fyll gärna en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc.
* Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter en avstängning.
Missfärgningen är ofarligt och försvinner ganska snart. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Efter avslutat spolning, spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart och sedan i samtliga tappställen.
* Framkomligheten är begränsad där spolningen genomförs.
Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.
* Säkerhet vid arbetsområdet.
För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
* Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar.
Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.
* Fastighetsägare.
Vidarebefordra den här informationen till eventuella hyresgäster i din fastighet.

Spolning
Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att ni kan får kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran eller spolar på toaletten under den tiden som spolningen pågår.

Dricksvattentank kommer att placeras ut i korsningen vid följande adress:
Maglasäte 701, 24391 Höör

Mer Information om spolningen kontakta: Kundservice för Mittskåne Vatten