Gå direkt till innehållet

Information gällande ledningsnätsarbete som påverka infart på Idas gata i Hörby

Fr.o.m. måndagen den 26/9 t.o.m. 3/10 (Vecka 39) kommer man inte kunna köra in eller ut via Idas gata i Hörby. Under den tiden kör man ut via gång och cykelbanan mellan Idas gata 11 och 13.

Karta