Gå direkt till innehållet

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som debiteras när en fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för utbyggnad av VA-nätet. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar

Anläggningsavgiften består av:

Servisavgift
En servis är en ledning som förbinder fastighetens vatten- och avloppssystem med det kommunala systemet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till fastighetsgränsen.

Förbindelsepunktsavgift
Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens ansvar börjar, den så kallade förbindelsepunkten.

Tomtyteavgift
Nivån på tomtyteavgiften är högre för en stor fastighet jämfört med en liten fastighet, eftersom det generellt sett kostar mer att bygga ledningar förbi stora tomter än så. För att skillnaden inte ska bli allt för stor mellan fastigheter finns en begränsningsregel för tomtyteavgiften som säger att den inte får överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och bostadsenhetsavgift).

Bostadsenhetsavgift
Baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten Med bostadsenhet menas exempelvis villa, fritidshus eller lägenhet i radhus eller flerfamiljshus.

Definitionen av en bostadsenhet är att enheten är fristående och innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå, som till exempel en lägenhet, en villa, ett attefallshus eller en gäststuga.

Bostadshus
För fastigheter som nyttjas som bostad utgörs en bostadsenhet av ett självständigt hushåll med åtminstone kök/pentry/kokvrå och toalett. I flerbostadshus räknas varje lägenhet som en bostadsenhet.

Exempel 1 – Villa med gäststuga:
En fastighet kan bestå av flera bostadsenheter, som till exempel en villa med ett gäststuga (inredd med kokvrå och toalett). I detta fal räknas villan och gäststugan som två bostadsenheter. Har fastigheten till exempel flera gäststugor debiteras fastigheten per bostadsenhet (gäststuga).

Exempel 2 – Lägenhet i bostaden:
En villa har en källare som är inredd som ett eget boende. Är källaren helt avskild utan trappa ner och källaren har en egen igång, då räknas källaren som en separat bostadsenhet. Villan består då av totalt två bostadsenheter. Är källaren däremot öppen upp till boendeplanet och inte har egen igång, då utgör villan med källare bara en bostadsenhet.

Exempel 3 – Bostad med affärslokal
En fastighet som har en affärslokal på våning ett och en lägenhet på våning två, har två bostadsenheter. Då utgör affärslokalen en bostadsenhet och lägenheten på övervåningen en bostadsenhet.

Verksamheter och övriga typer av fastigheter
För utrymmen som inte är bostadsfastigheter, tex affärs-och verksamhetslokaler, betalas anläggningsavgift baserat på utrymmets storlek. Då räknas varje påbörjat 150-tal m2 som en bostadsenhet.

För byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 300-tal m2 som en bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift