Gå direkt till innehållet

Vår verksamhet

Pojke dricker vatten

Hörby och Höör tillsammans

Mittskåne Vatten är en kommunal organisation som är resultatet av en sammanslagning av VA-verksamheterna i Hörby och Höör. Vi ansvarar för driften av den kommunala vattenproduktionen, avloppsreningen och ledningsnätet och vårt samarbete gör att vi kan dra nytta av våra kompetenser och vår teknik på ett optimalt sätt. Samtidigt ger detta oss möjligheter att utveckla och förbättra våra tjänster och våra produkter för en långsiktig hållbarhet.

Vacker och intressant region

Vår geografiska placering gör att vi har god kunskap om hur det ser ut hos våra kunder, vi befinner oss ju mitt i vårt verksamhetsområde. Detta område bjuder på vacker natur, men också på stora höjdskillnader. För en VA-verksamhet som vår, innebär dessa skillnader i höjd i kombination med områdenas olika karaktär, att vi ställs inför stora utmaningar när det gäller vattentillförsel och avlopp. Utmaningar som gör vårt arbete oerhört intressant och som gör att vi utnyttjar organisationens kompetens på bästa sätt. Tack vare våra medarbetares kunskap och erfarenhet kan varje område planeras utifrån dess unika förutsättningar och vi kan även driva våra olika VA-anläggningar på bästa sätt.

Hållbar teknik

Våra anläggningar är utrustade med miljömässigt hållbar teknik inom såväl dricksvatten- som avloppshantering, och vi arbetar ständigt för att bibehålla vår höga dricksvattenkvalitet.

Vi måste vara rädda om vårt vatten

Med tanke på att dricksvatten är en bristvara i världen, är det av stor vikt att vi hanterar vårt vatten med omsorg och respekt. Vi på Mittskåne Vatten ser det som vår uppgift att förmedla vår kunskap inom detta till våra kunder, så att vi alla är rädda om det vatten vi har.

Strån av vass i förgrunden med en sjö

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Hörby och Höörs kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

Läs mer