Gå direkt till innehållet

Projekt

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Hörby och Höörs kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

För att få allt detta att fungera har vi 12 duktiga medarbetare som bland annat byter pumpar, optimerar processer, tar prover, spolar vattenfilter och utövar tillsyn. De ska även kontrollera och underhålla våra 57 pumpstationer och 13 tryckstegringsstationer runt om i kommunerna.

För att fortsätta uppfylla kraven på våra anläggningar krävs att vi investerar på både vattenverk, reningsverk och ledningsnät. Vi gör redan mycket men behöver göra mer. De flesta anläggningarna byggdes på 1960-talet när VA-frågan i Sverige började få större plats i samhället och stora investeringar gjordes. Sedan dess har man inte investerat i tillräckligt takt och därför står vi som många andra kommuner inför ett stort förnyelsebehov för att möta utmaningarna i framtiden.

Här kan ni följa några av våra projekt som vi vet kan förbättra och skapa ett mer hållbart samhälle.

Projekt:

Inga projekt kunde hittas på din filtrering.