Gå direkt till innehållet

Ny överföringsledning mellan Ormanäs avloppsreningsverk och Åkersberg

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten har fått i uppdrag av Höör kommun att bygga en överföringsledning mellan Ormanäs och Maglehill för att kunna tillgodose behovet av vatten och avlopp till bland annat det nya bostadsområdet och även för att kunna avlasta befintligt nät genom Höör som tidvis är väldigt hårt ansträngt.

Entreprenaden är avslutad. Kvarstående är handläggning av ledningsrätten vilket utförs i samarbete med statliga Lantmäteriet.