Gå direkt till innehållet

Ny överföringsledning mellan Ormanäs avloppsreningsverk och Maglehill

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten har fått i uppdrag av Höör kommun att bygga en överföringsledning mellan Ormanäs och Maglehill för att kunna tillgodose behovet av vatten och avlopp till bland annat det nya bostadsområdet och även för att kunna avlasta befintligt nät genom Höör som tidvis är väldigt hårt ansträngt.

Höör är en kommun med vacker natur med många fina strövområden, sjöar och vattendrag. Nya bostadsområden tillkommer som ställer större krav på infrastrukturen. Utredning är påbörjad och så småningom kommer den att utvecklas och gå in i en projekteringsfas. I samband med projektering av byggnationen kommer Mittskåne Vatten ansöka om ledningsrätt för de ledningar som inte, av olika anledningar, kan dras inom kommunägda fastigheter. Berörda markägare kommer få vidare information genom brev.

Preliminär tidplan:

Utredning/Förstudie                  2020
Projektering                                 2020-2021
Entreprenad                                 2022

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras åt båda hållen beroende på hur det går med de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden.