Gå direkt till innehållet

Ny överföringsledning mellan Ormanäs avloppsreningsverk och Åkersberg

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten har fått i uppdrag av Höör kommun att bygga en överföringsledning mellan Ormanäs och Maglehill för att kunna tillgodose behovet av vatten och avlopp till bland annat det nya bostadsområdet och även för att kunna avlasta befintligt nät genom Höör som tidvis är väldigt hårt ansträngt.

Projektet med nya överföringsledningar fortsätter. Under projektets gång har sträckningen förlängts ytterligare och projektet kallas därmed för ”Ormanäs – Åkersberg” istället för ”Ormanäs – Maglehill” vilket har varit den tidigare benämnda sträckningen.

Detaljprojektering är utförd och tillstånd m.m. är beviljade för de nya överföringsledningarna.

Vi är framme vid en punkt där utförandet av projektet är upphandlat. – FASAB MARK AB är kontrakterad.
Innan arbeten kommer påbörjas ute på plats kommer närmast berörda bli informerade av ansvarig entreprenör.

Preliminär tidplan

  • Entreprenad              2022-04 – 2023-04

Observera att tiden för utförandet är preliminär och kan komma att justeras något beroende på hur entreprenören väljer att planera sina arbeten för att genomföra utbyggnaden.