Gå direkt till innehållet

Taxa, lagar och regler

Mittskåne Vattens verksamhet styrs främst av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen), Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och respektive kommuns VA-taxa. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

VA-taxa

Vatten och avloppstaxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i respektive kommun. VA-taxan beskriver vem som är avgiftsskyldig, nivån på avgifterna samt regelverket kring detta.

ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA, reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare i Hörby och Höörs kommun och Mittskåne Vatten. ABVA har sin grund i Lagen om allmänna vattentjänster.

Mark- och miljödomstolen

Från och med den 1 januari 2016 har Statens VA-nämnds uppgifter tagits över av mark- och miljödomstolarna. Statens VA-nämnd har upphört.

Tvister om vatten och avlopp enligt Lagen om allmänna vattentjänster handläggs nu av de fem mark- och miljödomstolarna vid Nacka tingsrätt, Umeå tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Växjö tingsrätt och Östersunds tingsrätt. För den som vill väcka talan gäller att en sådan talan ska väcks i behörig mark- och miljödomstol. För kunder inom Mittskåne Vatten är det domstolen i Växjö som är aktuell.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar inom vilket verksamhetsområde fastigheter ska vara. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som omfattas av vilken vattentjänst: vatten, spillvatten och dagvatten. Inom beslutat område är kommunen via Mittskåne Vatten skyldig att tillhandahålla de vattentjänster som beslutats.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift