Gå direkt till innehållet

Vattenmätare

Alla fastigheter som har någon form av kommunal anslutning måste vara utrustade med en vattenmätare. Det är nämligen den som mäter din vattenförbrukning och som ligger till grund för fakturan. Vattenmätaren är en garant för att du blir korrekt debiterad.

För fastigheter med eget vatten

De flesta fastigheter har både kommunalt vatten och avlopp, men det finns även de som endast har kommunalt avlopp i kombination med eget vatten från enskild vattentäkt. I dessa fall ska vattenmätare installeras för att utifrån förbrukningen av det egna vattnet, kunna beräkna hur mycket avloppsvatten som lämnar fastigheten. Om fastigheten saknar vattenmätare, blir du debiterad en schablonavgift.

Avläsning

Avläsning av vattenmätaren sker en gång om året. Vi på Mittskåne Vatten skickar ut avläsningskort för att påminna dig om när det är dags att läsa av mätaren. Kontrollera gärna vattenmätarställningen emellanåt och att värdet stämmer överens med debiterad förbrukning som står på din senaste faktura.

Vill du lämna avläsning med kortare intervall än en gång om året, kontaktar du kundservice. Eller ännu enklare är att registrera avläsningen här.

Hur du läser av din vattenmätare

Det finns olika vattenmätare och här följer en beskrivning på hur två av dem avläses.

Bild 1: Läs endast tal utelämna nollor framför
Bild 2: Läs endast heltal utelämna decimaler

Vattenmätarbyte

Vi byter alla vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning och att du betalar för rätt mängd vatten du använder. Byte av vattenmätaren sker senast vart 10:e år. Du som fastighetsägare får ett brev hemskickat med utsatt tid. Bytet sker på helgfria måndag-fredag mellan tidsintervall. 07:30-09:00, 10:00-12:00 eller 13:00-15:00.

Om tiden inte passar eller du blir sjuk kan du enkelt boka en ny tid senast dagen före bokat besök. Det kostar inget att boka om din tid. Om du inte är hemma vid tiden för mätarbytet och inte bokat om din tid, har vi rätt att debitera en kostnad för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa

Såhär bokar du om:

– *Mobiltelefon; ladda ner en QR-läsare till din smarta mobiltelefon och scanna koden till höger i brevet som du mottagit där vi avisera mätarbytet. När du valt tid har du möjlighet att ange ditt mobilnummer och få en SMS-påminnelse dagen före mätarbytet.
– *Internet; Använd denna länk; https://mittskanevatten.bokaom.nu
*Kundservice; Kontakta vår kundservice på kundservice@mittskanevatten.se eller ring tel. 0413 – 286 00.

Inför Vattenmätarbyte

Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig, att en vattenmätarkonsol finns monterad och att ventilerna före och efter mätaren håller tätt.

  • Plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren. Eftersom mätaren hanterar dricksvatten, dvs ett livsmedel, ber vi dig även torka av utrymmet närmast mätaren.
  • Kontrollera så att avstängningsventilerna vid mätaren fungerar. Detta gör du enklast genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Skulle någon avstängningsventil inte fungera så ska dessa bytas ut. Enligt SFS 2006:412 ingår dessa i VA-installationen och det åligger fastighetsägarens att hålla dessa funktionsdugliga. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga.
  • Sitter vattenmätaren i en vattenmätarbrunn ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan.
  • Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, rekommenderar vi att den byts ut. Det för din egna säkerhet. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil. Vid manövrering av dessa svarta rattar kan ventilratten lossna, flyga iväg samt orsaka översvämning.

Oljud efter mätarbyte?

Ibland kan oljud uppstå i dina vattenrör efter mätarbyte. Din nya vattenmätare är försedd med en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Det kan upplevas som att det är backventilen i vattenmätaren som orsakar tryckstötarna, men det kommer från VA-installationen. Tryckstötarna är inte större än de var innan backventilen monterades.

Skillnaden är att innan backventilen monterades fortplantade sig tryckstöten till hela ledningsnätet som fungerade som en stor tryckutjämnare. Nu stannar tryckstöten kvar i byggnadens installation där den eventuellt behöver åtgärdas.

Tryckslag i ledningar uppstår när ett vattenflöde med en viss hastighet plötsligt stoppas upp. Typiskt sådan avstängning sker i disk- och tvättmaskiner samt i vissa enkelgreppsblandare. Andra vanliga fel är stora neddimensioneringar av kopparledningar som ger stora hydrauliska effekter.

För att få bukt med problemet kan en VVS-firma montera en tryckslagsdämpare i fastighetens VA-installation. Detta är en åtgärd som fastighetsägaren själv ombesörjer och bekostar. Huvudmannen har inget ansvar för tryckslag orsakade av VA-installationen.

Digitala mätare

Efter pandemin har nu arbetet återupptagits med att byta ut vattenmätare från mekaniska till digitala. Vi har även nu gått över till att fjärravläsa de uppsatta digitala vattenmätarna, vilket innebär att du som fastighetsägare inte behöver läsa av din vattenmätare längre.
Vill du för egen del läsa av vattenmätaren, följer här en instruktion:

Så här gör du för att läsa av din digitala vattenmätare

Fjärravläsning av vattenmätare innebär flera fördelar både för dig som fastighetsägare och för oss som hanterar systemet. Eventuella läckage kommer bli lättare att upptäcka vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vi kan göra bättre uppföljning på vattenförbrukningen och får också därmed säkrare underlag för debiteringen.

Läcklarm – vad reagerar mätaren på?

Hur påverkar det mig som fastighetsägare?

Den digitala vattenmätaren kommer att se något annorlunda ut från den du har nu, men skillnaden blir främst att mätaren läses av digitalt. Inför vattenmätarbytet behöver du som fastighetsägare se till att vattenmätaren:

  • Bild på vattenmätareÄr lättåtkomlig
  • Att den är fast monterad i en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen
  • Att ventilerna lätt går att manövrera och stänga helt. Fram till bytet läses mätaren av precis som vanligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice