Gå direkt till innehållet

Vattenmätare

Alla fastigheter som har någon form av kommunal anslutning måste vara utrustade med en vattenmätare. Det är nämligen den som mäter din vattenförbrukning och som ligger till grund för fakturan. Vattenmätaren är en garant för att du blir korrekt debiterad.

För fastigheter med eget vatten

De flesta fastigheter har både kommunalt vatten och avlopp, men det finns även de som endast har kommunalt avlopp i kombination med eget vatten från enskild vattentäkt. I dessa fall ska vattenmätare installeras för att utifrån förbrukningen av det egna vattnet, kunna beräkna hur mycket avloppsvatten som lämnar fastigheten. Om fastigheten saknar vattenmätare, blir du debiterad en schablonavgift.

Avläsning

Avläsning av vattenmätaren sker en gång om året. Vi på Mittskåne Vatten skickar ut avläsningskort för att påminna dig om när det är dags att läsa av mätaren. Kontrollera gärna vattenmätarställningen i emellanåt och att värdet stämmer överens med debiterad förbrukning som står på din senaste faktura.

Vill du lämna avläsning med kortare intervall än en gång om året, kontaktar du kundservice. Eller ännu enklare är att registrera avläsningen här.

Hur du läser av din vattenmätare

Det finns olika vattenmätare och här följer en beskrivning på hur två av dem avläses.

Vattenmätarbyte

Byte av vattenmätaren sker senast vart 10:e år. Du som fastighetsägare får ett brev hemskickat med en utsatt tid. Bytet sker på helgfria  måndag-fredag mellan 7.30-9.00, 10-12 eller 13-15. Har du frågor går kontakta vår kundservice.

Inför Vattenmätarbyte

Det är viktigt att du kontrollerar installationen och gör vissa förberedelser så bytet kan utföras. Kan inte bytet ske på utsatt tid tar vi ut en förgävesbesöksavgift.

  • Plocka undan föremål framför och ovanför vattenmätaren. Eftersom mätaren hanterar dricksvatten, dvs ett livsmedel, ber vi dig även torka av utrymmet närmast mätaren.
  • Kontrollera så att avstängningsventilerna vid mätaren fungerar. Detta gör du enklast genom att stänga en ventil i taget och sedan öppna en tappkran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Skulle någon avstängningsventil inte fungera så ska dessa bytas ut. Enligt SFS 2006:412 ingår dessa i VA-installationen och det är fastighetsägarens ansvar att hålla dessa funktionsdugliga. Ventilerna ska du som fastighetsägare själv kunna stänga.
  • Sitter vattenmätaren i en vattenmätarbrunn ska brunnen vara tömd på vatten och ventilerna kontrollerade enligt ovan.
  • Om du har en avstängningsventil med en svart ratt märkt med LK580, så måste den bytas ut då den inte längre är godkänd. Det är för din egen säkerhet som du behöver byta ut ventilen. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil. Vid manövrering av dessa svarta rattar kan ventilratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning.

Digitala mätare

Med start under hösten 2018 kommer vi påbörja arbetet med att byta ut gamla mekaniska vattenmätare till digitala. Därefter blir nästa steg att vi går över till fjärravläsning vilket innebär att du som fastighetsägare inte behöver läsa av din vattenmätare längre.

Fjärravläsning av vattenmätare innebär flera fördelar både för dig som fastighetsägare och för oss som hanterar systemet. Eventuella läckage kommer bli lättare att upptäcka vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vi kan göra bättre uppföljning på vattenförbrukningen och får också därmed säkrare underlag för debiteringen.

Hur påverkar det mig som fastighetsägare?

Vattenmätaren kommer att se något annorlunda ut från den du har nu, men skillnaden blir främst att mätaren läses av digitalt. Inför vattenmätarbytet behöver du som fastighetsägare se till att vattenmätaren:

  • Bild på vattenmätareÄr lättåtkomlig
  • Att den är fast monterad i en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen
  • Att ventilerna lätt går att manövrera och stänga helt. Fram till bytet läses mätaren av precis som vanligt.

Tid för vattenmätarbytet

Du kommer att få brev hemskickat med förslag på tid för utbyte av din vattenmätare. Har du inte möjlighet att vara hemma vid denna tidpunkt går det bra att boka om tiden till annat lämpligt bytespass genom att antingen maila till vattenmatarbyte@mittskanevatten.se eller ringa till kundservice. För att underlätta ombokningen är det bra om du kan ge förslag på två-tre andra dagar du är tillgänglig.