Gå direkt till innehållet

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten eller avlopp ska ha en vattenmätare installerad. Det är vattenmätaren som mäter din förbrukning och säkerställer att du bara betalar för vattnet som du använt. Det är Mittskåne Vatten som installerar och äger vattenmätaren.

Läsa av vattenmätaren

Att vattenmätaren blir regelbundet avläst är viktigt för att du ska bli korrekt debiterad. Från den senaste avläsningen gör vi en ungefärlig beräkning av din vattenförbrukning för det kommande året. Den beräkningen ligger till grund för dina fakturor som kommer mellan avläsningarna. Summorna justeras i samband med nästa avläsning. Hur avläsningen går till beror på om du har en analog eller digital mätare.

Bild av en vattenmätareOm du har en analog vattenmätare ansvarar du för att minst en gång om året läsa av mätaren och skicka in mätarställningen till Mittskåne Vatten. Mittskåne Vatten skickar ut avläsningskort för att påminna dig om när det är dags att läsa av mätaren. Du kan gärna läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

Du kan lämna din avläsning på olika sätt

  • Fyll i det avläsningskort som Mittskåne Vatten skickar ut en gång om året, och posta tillbaka till Mittskåne Vatten.
  • Registrera avläsningen på Mina sidor.
  • Skicka ett foto på mätarställningen till kundservice@mittskanevatten.se. Mätarnumret ska vara synligt på fotot.

Vid registrering av din vattenmätarställning korrigeras den beräknade årsförbrukningen mot din verkliga förbrukning. Har din årliga förbrukning gått upp sedan den förra avläsningen debiteras du i efterhand för den ökade förbrukningen. Har din förbrukning istället minskat får du avdrag på din nästa faktura.

Såhär läser du av din analoga mätare

Om din mätare ser ut som på bilden ska du utelämna nollorna. Om du har en mätare med röda siffror sist, ska de röda siffrorna utelämnas då detta är decimaler. Endast heltal ska läsas.

Om du har en digital vattenmätare ansvarar Mittskåne Vatten för att den blir avläst ungefär två gånger per år, via så kallad fjärravläsning. Du kan gärna läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

Du kan lämna din avläsning på olika sätt

Vid registrering av din mätarställning korrigeras den beräknade årsförbrukningen mot din verkliga förbrukning. Har din årliga förbrukning gått upp sedan den förra avläsningen debiteras du i efterhand för den ökade förbrukningen. Har din förbrukning istället minskat får du avdrag på din nästa faktura.

Såhär läser du av din digitala mätare

Läs instruktion

Vattenmätarbyte

Vi byter din vattenmätare ungefär vart tionde år. Mätarbyte är ett lagkrav och görs för att säkra att du har en felfri mätare som visar rätt förbrukning och att du därmed betalar för rätt mängd vatten. När det är dags för byte av din mätare får du ett brev hemskickat med en bokad tid. Bytet sker på helgfria vardagar under tidsintervallen 07:30-09:00, 10:00-12:00 eller 13:00-15:00. Vid mätarbytet måste en vuxen person över 18 år vara hemma.

Om du, eller någon annan vuxen person, inte kan vara hemma vid tiden för mätarbytet behöver du omboka eller avboka tiden på webben eller genom att kontakta kundservice, senast dagen innan.

Avgift för förgävesbesök
Om du inte är hemma vid den bokade tiden och inte har ombokat eller avbokat tiden, debiterar vi en kostnad för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.  Detsamma gäller om vi inte kan genomföra mätarbytet på grund av att din mätarplats inte är godkänd vid tiden för mätarbytet. Här nedan kan du läsa om kraven på mätarplatsen.

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen följer regler och anvisningar. Du ansvarar också för att åtgärda eventuella brister på mätarplatsen. Inför ett mätarbyte behöver du som fastighetsägare kontrollera att platsen där vattenmätaren sitter uppfyller dessa krav:

Vattenmätaren ska sitta i en mätarkonsol

En konsol är ett väggfäste som ska sitta fastmonterad i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Konsolen gör att installationen blir stabil och att mätaren kan bytas ut på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i fastigheten. Det har också förekommit att vattenmätare varit strömförande utan att fastighetsägaren har vetat om det. Med en konsol minskar risken för elrelaterade olyckor vid mätarbyten genom att konsolen kortsluter eventuell spänning som ligger över mätaren. Strömmen kan då inte gå genom driftteknikern när mätaren är bortmonterad, utan går istället via konsolen.

Om en mätarkonsol saknas hos dig, behöver du avboka mätarbytestiden och kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Fungerande avstängningsventiler

Fungerande manuella avstängningsventiler ska finnas på båda sidor om vattenmätaren. Vattnet måste kunna stängas av vid ett mätarbyte. Avstängningsventilerna innebär också en säkerhet för dig eftersom du måste kunna stänga av vattnet om det sker en vattenläcka i din fastighet. De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Kontrollera dina avstängningsventiler genom att stänga ventilen innan mätaren och öppna en kran någonstans i huset. Om mätaren står still (kugghjulet snurrar inte eller de digitala siffrorna ändras inte) och inget vatten rinner ur kranen, fungerar ventilen. Kontrollera på samma sätt att ventilen efter mätaren också fungerar. Om du har avstängningsventiler till ditt inkommande vatten kallad LK580 eller LK581 måste du byta dessa. De är inte längre godkända eftersom det händer att avstängningsventilens ratt släpper från sitt fäste, med risk för både personskador och stora vattenskador.

Om dina avstängningsventiler är trasiga, saknas eller inte är godkända, behöver du avboka mätarbytestiden och kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Fritt utrymme runt mätaren

Ur arbetsmiljösynpunkt ska det vara enkelt att komma åt vattenmätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 centimeter framför och 50 centimeter under mätaren måste vara fritt från föremål. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal. Om du behöver bygga om din mätarplats för att det saknas fritt utrymme runt mätaren, behöver du avboka mätarbytestiden och kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Skyddad plats

Mätarplatsen ska vara i ett uppvärmt utrymme för att skydda vattenmätaren mot frost. En sönderfryst mätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Vattenmätaren får inte heller vara i ett utrymme där den utsätts för skadlig värmepåverkan. Om du behöver bygga om din mätarplats för att flytta den till ett uppvärmt utrymme, behöver du avboka mätarbytestiden och kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Sitter din vattenmätare i en vattenmätarbrunn?

Ibland sitter vattenmätaren monterad i en vattenmätarbrunn på tomten istället för inne i huset. Vattenmätarbrunnen räknas som en mätarplats och är fastighetsägarens ansvar.

Kraven för en godkänd vattenmätarbrunn är att det ska finnas en upphissningsbar mätarkonsol, så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning samt avläsning. Konsolen ska ha fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren.

Vattenmätaren tillhandahålls och installeras av Mittskåne Vatten. Det är också Mittskåne Vatten som äger mätaren, även om den sitter i din fastighet. Men tänk på att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till så att mätaren inte skadas. Du är också skyldig att upplåta plats för mätaren samt för att lämna Mittskåne Vatten tillträde till fastigheten för kontroll och byte av mätaren.

Det är din skyldighet som fastighetsägare att se till att din mätarplats följer de gällande kraven för hur mätarplatsen ska vara utformad. Det som var godkänt när mätarplatsen byggdes behöver inte vara godkänt idag. Om mätaren skadas, till exempel fryser sönder, är du som fastighetsägare ersättningsskyldig.

Vid väsentliga brister i fastighetens mätarplats kan Mittskåne Vatten underkänna anläggningen och du som fastighetsägare är skyldig att åtgärda bristerna.

Kraven på hur mätarplatsen ska vara utformad är högre vid nyproduktion än vid befintliga mätarplatser. Är du osäker på vad som gäller för din mätarplats, kontakta antingen oss eller en VVS-firma. Tänk på att när du ska göra ingrepp på ventilen för inkommande vatten behöver Mittskåne Vatten stänga av vattnet ute i gatan. Du eller VVS-firman som du anlitat behöver kontakta oss och boka en tid för avstängning.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA).

Övergång till digitala vattenmätare

Under 2024 fortsätter Mittskåne Vatten arbetet med att byta ut alla analoga vattenmätare i Höör och Hörby till digitala mätare som går att fjärravläsa. Att vi kan fjärravläsa din mätare innebär flera fördelar både för dig som fastighetsägare och för oss som hanterar systemet. Eventuella läckage kommer bli lättare att upptäcka vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Här kan du läsa om vad mätaren reagerar på. Vi kan också göra bättre uppföljning på vattenförbrukningen och får därmed säkrare underlag för debiteringen.

När vi är i ditt område och byter till digitala mätare får du ett brev med en bokad tid för mätarbyte. Om du, eller någon annan vuxen person, inte kan vara hemma vid tiden för mätarbytet behöver du omboka eller avboka tiden på webben eller genom att kontakta kundservice, senast dagen innan. Om du inte är hemma vid den bokade tiden och inte har ombokat eller avbokat tiden, debiterar vi en kostnad för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.  Detsamma gäller om vi inte kan genomföra mätarbytet på grund av att din mätarplats inte uppfyller kraven.

Frågor och svar om vattenmätare

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i avgiften du betalar för vatten och avlopp.

Det som kan leda till en utgift för dig som fastighetsägare är om du behöver anlita en VVS-firma för att åtgärda eventuella brister på din mätarplats. Exempelvis om det saknas konsol eller om avstängningsventilerna inte fungerar.

Det är endast personal från Mittskåne Vatten som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventilen ute i gatan.

Om du planerar att ändra vattenmätarens placering eller bygga och renovera så att du måste stänga servisventilen ute i gatan måste du först kontakta oss för att boka in en tid för avstängning.

Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen, det vill säga Mittskåne Vatten, som tillhandahåller och installerar den.

Ring eller mejla till vår kundservice så hjälper vi dig.

För utbyte av en skadad vattenmätare debiterar vi en avgift enligt gällande VA-taxa.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla ledningar, ventiler och installationer i fastigheten. Läcker det vatten vid mätaren innanför mätarkonsolen kontaktar du oss på Mittskåne Vatten så kommer vi och åtgärdar det. Läcker det någon annanstans är du som fastighetsägare ansvarig för åtgärd och kostnader. Då behöver du kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Det kan bero på ändrade vanor, att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten eller att en toalett läcker. Ett tips på hur du kan kontrollerar att toaletten inte läcker är att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar.

Du kan läsa av din mätare så ofta du vill och lämna in mätarställningen till oss på Mittskåne Vatten. Om du har en digital vattenmätare läser vi på Mittskåne Vatten av den ungefär två gånger om året. Om du har en analog vattenmätare skickar vi en gång om året ut brev om att det är dags att läsa av din vattenmätare. Passa på att motionera avstängningsventilerna vid avläsningen så är du säker på att de fungerar när det behövs.

De flesta fastigheter har både kommunalt vatten och avlopp, men det finns även de som endast har kommunalt avlopp i kombination med eget vatten från enskild vattentäkt. I dessa fall ska en vattenmätare installeras för att, utifrån förbrukningen av det egna vattnet, kunna beräkna hur mycket avloppsvatten som lämnar fastigheten. Om din fastighet saknar vattenmätare blir du debiterad en schablonavgift.