Gå direkt till innehållet

Organisation

Pojke dricker vatten

Vi på Mittskåne Vatten har som främsta uppgift att se till att du och våra andra kunder har ett högkvalitativt dricksvatten och en fungerande avloppsrening. Vi tar ansvar för att du får tillgång till denna livsviktiga produkt, och att den och våra övriga tjänster levereras med högsta kvalitet och på ett miljömässigt hållbart sätt.

Mittskåne Vattens organisation

Vi är en kommunal organisation som sedan 1 januari 2014 styrs av en egen politisk nämnd med förtroendevalda från både Höör och Hörby. Vi är i dagsläget 27 anställda, som är fördelade på fem avdelningar Ledningsnät, Strategi och Kvalité , Projekt, Kundservice och Driftavdelningen, som tillsammans ser till att vi kan uppnå de resultat och mål som beslutas av politikerna. Vårt kontor ligger i Höörs kommunhus och driftpersonalen utgår ifrån driftlokalen i Hörby.