Gå direkt till innehållet

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till. Din VA-faktura, som skickas ut en gång i kvartalet, består av både fasta och rörliga brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka kostnaderna av produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten (avloppsvatten).

Brukningsavgiften består av:

Grundavgift
Fast avgift som betalas av alla kunder. Grundavgiften motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat mätarbyte och administration.

Kubikmeteravgift
Rörlig avgift som baseras på hur mycket vatten du förbrukar. Förbrukningen mäts via fastighetens vattenmätare.

Bostadsenhetsavgift
Fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med bostadsenhet menas exempelvis villa, fritidshus eller lägenhet i radhus eller flerfamiljshus.

För verksamhetslokaler gäller 1 bostadsenhetsavgift per påbörjad 150 m² BTA (bruttoarea) enligt svensk standard SS21054:2009.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift