Gå direkt till innehållet

Taxa och avgifter

Som kund betalar du en avgift för hanteringen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiftens storlek bestäms i varje kommuns VA-taxa. Här kan du läsa om vatten- och avloppstaxan och vad du får för din avgift.

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till. Du betalar en fast och en rörlig avgift, som tillsammans kallas för brukningsavgift. Den fasta delen motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat vattenmätarbyten och administration. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du använder.

Du får en faktura med brukningsavgiften fyra gånger per år. Du som är ansluten till Kivra kan ta emot dina fakturor från oss där. Vi erbjuder även andra betalsätt. Läs mer om de olika betalsätten.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar när din fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften bidrar till kostnaden för att bygga ut ledningsnätet.

Vad används avgifterna till?

Avgifterna du betalar till Mittskåne Vatten används till att producera och leverera dricksvatten men också för att ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten i kommunerna. Dessutom används avgifterna till att anlägga, underhålla och byta ut ledningar och all annan utrustning som tillhör det allmänna ledningsnätet.

Mittskåne Vatten är en helt avgiftsfinansierad verksamhet. Det innebär att de avgifter som tas ut motsvarar Mittskåne Vattens kostnader. Nivån på avgifterna regleras enligt kommunernas gällande VA-taxa som anpassas varje år för att täcka de kostnader som finns. Mittskåne Vatten får inga skattemedel för att täcka verksamhetens utgifter.

Hur bestäms avgifterna för vatten och avlopp?

Avgiftens storlek bestäms i respektive kommuns VA-taxa.

Taxa, lagar och regler

Mittskåne Vattens verksamhet styrs främst av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen), Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och respektive kommuns VA-taxa. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Här kan du läsa mer om taxa, lagar och regler.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift