Gå direkt till innehållet

Faktura och betalning

En hand hålls på ett tangentbord

Mittskåne Vattens fakturor

Vi fakturerar våra kunder kvartalsvis (fyra gånger per år). Du som är ansluten till Kivra kan ta emot dina fakturor från oss där. Ur miljösynpunkt ser vi gärna att man väljer ett elektroniskt alternativ som idag finns på marknaden, om man kan. Naturligtvis finns pappersfaktura för de som önskar. Till de kunder som är utlandsboende erbjuder vi endast ePostfaktura.

Betalning och påminnelser

Du har i normalfallet 30 dagar, från fakturadatum, på dig att betala din faktura.

Betalas inte fakturan för vatten och avlopp i tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalningen fortfarande uteblir kan vattnet stängas av.

Fakturabelopp som understiger 100 kr överförs på nästkommande faktura.

Debitering av privat kund kan ske upp till tre år i efterhand, företag debiteras upp till 10 år i efterhand. Likaså är vi återbetalningsskyldiga till privatpersoner i tre år respektive 10 år för företag enligt Preskriptionslag 2 § (1981:130).

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom 8 dagar.

Ser din va-faktura annorlunda ut än vad den brukar? Reagerar du på dubbla rader förbrukningsavgifter?

Efter en avläsning kan beloppet se annorlunda ut mot vad du är van vid. Va-fakturorna du betalar under året utgår från en preliminär vattenförbrukning som grundas på den senaste avläsningen du lämnat till oss. Eller, om du har digital mätare, är den senaste avläsningen vi gjort hos dig. Avläsningen är alltså den sist kända uppgiften vi har från dig och utifrån den får du fakturor fram till nästa avläsning sker.

När en ny avläsning är gjord kommer den verkliga förbrukningen att regleras på fakturan du får härnäst. Om du får en lägre kostnad har hushållet använt mindre vatten än beräknat, medan en högre kostnad betyder att mer vatten förbrukats.

När fakturan är högre än vanligt kanske det beror på att ni är fler i hushållet, gjort ett hantverksjobb, arbetar hemifrån, tvättar och diskar oftare eller vattnar mycket i trädgården? Det kan också bero på att du har ett droppläckage någonstans. Det gör mycket större skillnad än vad man kan föreställa sig. Många gånger är packningen i varmvattenberedarens överfyllnadsskydd boven i dramat.

Så här tolkar du din faktura

Förbrukningsavgiften visar hur mycket vatten hushållet gör av med.

  1. Den första förbrukningsavgiften reglerar hushållets verkliga förbrukning. Där får du plus- eller minusbelopp beroende på om du använt mer eller mindre vatten än det vi fakturerat dig sedan din förra avläsning. Alltså, en retroaktiv kostnad för tiden mellan två avläsningar.
  2. Den andra förbrukningsavgiften är enligt den nya avläsningen du gjort och startar från den dagen vattenmätaren lästes av och tiden fram till fakturaperiodens slut.

Vad är då normal förbrukning? Ja, man brukar beräkna ca 50 m3/vuxen person och år. För barn brukar man beräkna ca 25 m³/år. Två vuxna och två barn har alltså i snitt en årsförbrukning på 150 m³.

Med dessa rader hoppas vi att det blivit lite lättare att förstå fakturan.

Alternativa betalsätt

Är du ansluten till Kivra får du dina fakturor från oss där. Du betalar din faktura smidigt och snabbt, allt du behöver är mobilt bank-ID. Du behöver inte ens fylla i OCR-numret.

Med e-faktura slipper du krångliga OCR-nummer och sparar dessutom vår miljö. Istället för att få fakturan per post får du den i digital form direkt i din internetbank. Välj gärna automatisk betalning så fungerar e-fakturan likadant som autogiro.

Du kan även välja att betala din räkning via autogiro. Din räkning betalas då med automatik och du får en notering om att beloppet förs över. Tänk på att pengarna måste finnas på ditt konto dagen innan förfallodatum. Ni kan hämta autogiromedgivande på ”Mina sidor” genom att logga in med kundnummer och personnummer alt. kontakta vår kundtjänst. Vill man så kan man kombinera autogiro med e-faktura så gör man även miljön en tjänst.

Är en pdf-faktura som skickas direkt till din e-post. Den betalas på samma sätt som en pappersfaktura och är alltså inte detsamma som en e-faktura (som går direkt till din internetbank). Som kund ansvarar du för att det är en fungerande e-postadress. För att ansöka om E-postfaktura var god kontakta vår kundtjänst.

Som företagskund kan du även välja att få din faktura som Svefaktura som skickas direkt in i ditt ekonomisystem med önskade referenser på anläggningsnivå. När vi skickar fakturor via Svefaktura skickar vi en faktura per anläggning.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen