Gå direkt till innehållet

Ansluta dig

Avstängningsventil

Vill du ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

  1. Börja med att fylla i en servisansökan
  2. När vi har fått in en komplett ifylld ansökan, får du ett bekräftelsebrev hemskickat på att vi mottagit din ansökan för utredning.
  3. När den tekniska utredningen är klar, får du information om vad anläggningsavgiften blir samt övrig information kring anslutningen.
  4. Därefter får du en förbindelsepunktskarta som visar var anslutningspunkterna finns i tomtgränsen. I samband med detta får du en faktura på anläggningsavgiften. Denna anläggningsavgift ska vara betald innan inkoppling får ske.

Hur mycket kostar det?

Avgiften beror på vilken vattentjänst du ska ansluta till samt hur stor tomten är och antalet bostadsenheter som finns eller ska byggas på fastigheten.

Har du frågor inför anslutningen till din fastighet? Kontakta vår kundservice.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen