Gå direkt till innehållet

Pressmeddelande 2022-07-15

Hjälps åt att spara på vattnet

Grundvattennivåerna för små magasin ligger just nu under det normala för årstiden i stora delar av landet, däribland Skåne. Och enligt Mittskåne vatten har dricksvattenkonsumtionen ökat till oroande nivåer i både Höörs och Hörbys kommun. Just nu förbrukas 30–40 procent mer vatten än normalt.

– Förra sommaren blev situationen akut på några håll och vi blev tvungna att införa bevattningsförbud. För att undvika det i år vill vi uppmärksamma alla våra medborgare att begränsa sin vattenförbrukning så dricksvattnet räcker till det som det verkligen måste användas till, säger Jonas Andersson, (Tf. VA-chef Mittskåne vatten).

 

Begränsa dricksvattenanvändningen

I nuläget införs inga bevattningsförbud men Mittskåne vatten uppmanar alla att vara försiktiga med vattenanvändningen. Genom att spara på vattnet hjälps vi åt att få det att räcka för alla.

Läs mer
Pojke dricker vatten
Postlådor på rad vid en grusväg med skog i bakgrunden

Mina sidor

Vill du se vad som hänt på ditt abonnemang som förbrukningsstatistik eller titta på fakturakopior, ska du gå in på “Mina Sidor”.

Ett äldre trästaket längs en grusväg i skogsmiljö

Utbyggnadsområden

Kommunalt vatten och avlopp? Se om vi kommer förse ditt område med världens viktigaste livsmedel.

En man och ett spädbarn som sitter på bordet tittar på en mobiltelefon

SMS-avisering

Vill du få information vid driftstörningar eller inför planerat ledningsunderhåll? Då föreslår vi att du registrerar dig för vår nya SMS-tjänst.

En blå maskindel med en vägg med vattenrör i bakgrunden

Projekt

Vad gör vi för att underhålla våra anläggningar och säkra en god kvalité för dricksvattnet och avloppsreningen?

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen