Gå direkt till innehållet

Hållbar vattenanvändning

Vy över grönskande land och stilla vatten

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Att spara på vatten och att använda vatten hållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030 och verksamheternas hållbarhetsarbete, och är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person per dygn.
Varje person förbrukar ca 140 liter vatten per dygn. Det mesta går åt till personlig hygien och toalettspolning. Bara en liten del (10 liter) går åt till mat och dryck.

Duscha kortare
Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter. I genomsnitt går det åt 12 liter vatten per minut när vi duschar. Det betyder att om du minskar tiden i duschen från 10 minuter till 5 minuter, minskar du din vattenförbrukning med 22 000 liter vatten per år. I en familj med fyra personer innebär det en minskning med över 87 000 liter vatten per år.

Undvik att bada badkar
Det går åt 150-200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Ta en snabb dusch istället.