Gå direkt till innehållet

Vanliga frågor och svar

Vilken hårdhet har jag på vattnet? Varför har jag dåligt tryck? Är vattnet klorerat? Här har vi samlat de vanligaste frågorna våra kunder ställer till oss. Ibland är det enkelt ibland mer invecklat. Oavsett så finns svar att få.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Då hoppas vi att du hör av dig till oss, vi ser fram emot att hjälpa dig. Kontakta oss.

Nej, dricksvatten är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvatten produceras i vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall och näringsfattig, vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är naturligt.

Ja, dricksvatten klassas som livsmedel och bör hanteras som färskvara. På morgonen eller om man har varit bortrest en tid kan det vara bra att låta vattenkranen stå och spola en stund så att man får bort vatten som varit stillastående. Man får då nytt, friskt och kallt vatten.

Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium där 1°dH =7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.

I Hörbys kommun är vattnet hårt eller medelhårt. Läs mer

I Höörs kommun är vattnet medelhårt. Läs mer

Nej.

Nej.

Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller fosforsyra användas.

För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer med vid inköpstillfället. För äldre maskiner får man prova sig fram tills man blir nöjd med diskresultatet.

Ibland kan dricksvattnet i kranen vara vitaktigt eller upplevas som lite “dimmigt”. Det beror oftast på att det är luft i dricksvattnet, vilket är helt ofarligt och åtgärdas genom att låta dricksvattnet stå en stund i glaset eller tillbringaren innan du dricker det. Luften avgår då från dricksvattnet och det blir klart igen. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta kundtjänst.

Det beror ofta på att järnpartiklar lossnar och följer med från ledningsnätet vilket är helt ofarligt. Efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Det kan vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundtjänst.

Kontakta oss på Mittskåne Vatten för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om vi upptäcker något fel på dricksvattnet som kan medföra hälsorisker, går vi genast ut med information via SMS, lokalradion och vår webbplats.

Det är mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Mangan fälls ut i ledningar och efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Det kan vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten. Om problem ändå kvarstår, kontakta kundtjänst.

Det är kalk som fälls ut när vattnet hettas upp. Rengörs enklast med citronsyra.

Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Tänk på att inte överdosera. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Du bör även välja ett diskmedel som är miljömärkt.

Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna. Om problemen kvarstår, kontakta vår kundservice.

Om dricksvattnets utseende, smak eller lukt avviker från det normala kan detta vara en signal om att något är fel. Kontakta kundtjänst. Vissa kvalitetsbrister kan bara konstateras efter avancerade analyser på laboratorium.

Helst inte. Det är inte säkert att du blir sjuk, men du får ett sämre vatten än om du tar det ur kranen. Det beror på att vattnet kan förorenas av ämnen som löses ut ur slangen och mikroorganismer kan frodas i de små sprickor som uppstår i slangen. Om solen värmer slangen och om vatten blir stående kvar i slangen ökar risken för att vattnet ska förorenas. Vatten ur kranen är alltid bäst.

Nej, det bör du inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvatten produceras däremot lokalt i fastigheten med hjälp av en varmvattenberedare el dyl och omfattas därmed inte av Livsmedelsverkets föreskrifter. Varmvatten ska därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det finns en risk att varmvattnet innehåller bakterier och löser ut koppar (Cu) från ledningarna. Små barn är känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med varmvatten från kranen utan värm alltid kallvatten.

Nej. Vi har ett friskt och gott kranvatten av mycket hög kvalitet. Det är bara dyrt, tungt och onödigt att bära hem flaskor med vatten. Kranvattnet är det absolut miljövänligaste och billigaste alternativet. Det levereras direkt hem till dig och påverkar inte miljön med tunga transporter.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen