Gå direkt till innehållet

Faktura och betalning

En hand hålls på ett tangentbord

Fakturering görs en gång i kvartalet; 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Du som är ansluten till Kivra kan ta emot dina fakturor från oss där. Genom att välja ett digitalt alternativ för att ta emot din faktura sparar du på miljön, men har du inte möjlighet till det finns även pappersfaktura om du önskar. Till kunder som bor utomlands erbjuder vi endast e-postfaktura.

Betalning

I normalfallet har du 30 dagar på dig, från fakturadatum, att betala din faktura. Om fakturan inte betalas i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalningen fortfarande uteblir kan vattnet komma att stängas av.

Fakturabelopp som understiger 100 kronor överförs på nästkommande faktura.

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom 8 dagar.

Debitering av privatkund kan ske upp till tre år i efterhand. Företag debiteras upp till 10 år i efterhand. Likaså är vi återbetalningsskyldiga till privatpersoner i tre år respektive 10 år för företag enligt Preskriptionslag 2 § (1981:130).

Fakturaförklaring

Här hittar du information om hur du läser din faktura från Mittskåne Vatten.

Efter en avläsning kan beloppet på fakturan se annorlunda ut jämfört med vad du är van vid. VA-fakturorna du betalar under året utgår från en preliminär vattenförbrukning som grundas på den senaste avläsningen du lämnat till oss. Eller, om du har digital mätare, den senaste avläsningen vi gjort hos dig. Avläsningen är alltså den sist kända uppgiften vi har från dig och utifrån den får du fakturor fram till nästa avläsning sker.

När en ny avläsning är gjord kommer den verkliga förbrukningen att regleras på fakturan du får härnäst. Om du får en lägre kostnad har hushållet använt mindre vatten än beräknat, medan en högre kostnad betyder att mer vatten förbrukats.

När fakturan är högre än vanligt kan det till exempel bero på att ni blivit fler i hushållet, gjort ett hantverksjobb, arbetar hemifrån, tvättar och diskar oftare eller vattnar mycket i trädgården. Det kan också bero på att du har ett droppläckage någonstans. Det gör mycket större skillnad än vad man kan föreställa sig. Många gånger är packningen i varmvattenberedarens överfyllnadsskydd boven i dramat.

Såhär tolkar du din faktura
Förbrukningsavgiften visar hur mycket vatten hushållet gör av med.

  1. Den första förbrukningsavgiften reglerar hushållets verkliga förbrukning. Där får du plus- eller minusbelopp beroende på om du använt mer eller mindre vatten än det vi fakturerat dig sedan din förra avläsning. Alltså, en retroaktiv kostnad för tiden mellan två avläsningar.
  2. Den andra förbrukningsavgiften är enligt den nya avläsningen du gjort och startar från den dagen vattenmätaren lästes av och tiden fram till fakturaperiodens slut.

Vad är då en normal förbrukning? Man brukar beräkna att en vuxen person förbrukar cirka 50 m³ och barn cirka 25 m³ per år. Ett hushåll med två vuxna och två barn har alltså en genomsnittlig årsförbrukning på 150 m³.

Alternativa betalsätt

Här hittar du information om vilka olika betalsätt vi erbjuder. Välkommen att kontakta kundservice om du undrar över något.

Är du ansluten till Kivra får du dina fakturor från oss där. Du betalar din faktura smidigt och snabbt. Allt du behöver är mobilt bank-ID. Du behöver inte ens fylla i OCR-numret.

Med e-faktura slipper du krångliga OCR-nummer och sparar dessutom på vår miljö. Istället för att få fakturan per post får du den i digital form direkt i din internetbank. Välj gärna automatisk betalning så fungerar e-fakturan likadant som autogiro.

Du kan även välja att betala din räkning via autogiro. Din räkning betalas då med automatik och du får en notering om att beloppet förs över. Tänk på att pengarna måste finnas på ditt konto dagen innan förfallodatum. Du kan hämta autogiromedgivande på ”Mina sidor” genom att logga in med kundnummer och personnummer alt. kontakta vår kundservice. Vill man så kan man kombinera autogiro med e-faktura så gör man även miljön en tjänst.

Med e-postfaktura får du en faktura i pdf-format direkt till din e-post. Fakturan betalas på samma sätt som en pappersfaktura och är alltså inte detsamma som en e-faktura (som går direkt till din internetbank). Som kund ansvarar du för att det är en fungerande e-postadress. Kontakta vår kundservice för att ansöka om e-postfaktura.

Som företagskund kan du även välja att få din faktura som Svefaktura som skickas direkt in i ditt ekonomisystem med önskade referenser på anläggningsnivå. När vi skickar fakturor via Svefaktura skickar vi en faktura per anläggning.

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen