Gå direkt till innehållet

Tillskottsvatten

PVC-rör för avlopp

Det är egentligen bara avloppsvatten våra reningsverk ska ta emot. Dessvärre mottar de också stora volymer vatten med ett helt annat ursprung. Det här vattnet brukar kallas för tillskottsvatten och har kommit in i ledningsnätet på lite olika sätt. Ibland kan det ha läckt in när ledningar gått sönder. Andra gånger kan stuprör eller dräneringsledningar blivit felkopplade och gör så att vatten som skulle åkt till vattendragen istället hamnar på reningsverken. Väl där skapar tillskottsvattnet ofta problem eftersom det har en kallare temperatur och gör så att nedbrytningsprocesserna går långsammare.

Vad vi gör

Vi är redan igång med att utreda var någonstans tillskottsvattnet kommer in i avloppsledningsnätet. Genom att mäta flödet i knutpunkter ser vi vilka områden som är särskilt drabbade. För de här områdena planeras sedan TV-inspektion av ledningarna för att se var någonstans tillskottsvattnet kommer in. Det här ger oss underlag för att sedan reparera ledningar och åtgärda felkopplingar.

Vad du kan göra

Ska du tex bygga pool eller trädäck i din trädgård är det viktigt att, innan arbetet påbörjas, säkerställa att du inte har felkopplade rörledningar på din fastighet. Dels pga problemet med tillskottsvatten, men även eftersom felkopplade ledningar har orsaka översvämningar i hus med källare vid kraftigt regn.

Vi kommer gärna ut till dig och undersöker hur dina rör är kopplade till avloppsledningar. Detta gör vi givetvis kostnadsfritt. Kontakta vår kundtjänst för att boka tid, på tel 0413-286 00. Våra telefontider är måndag till fredag klockan 10:00-15:00. Du kan också maila oss på kundservice@mittskanevatten.se