Gå direkt till innehållet

Fyll och töm din pool rätt

En livboj i en pool

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många hushåll vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Slösa inte med vattnet och följ tipsen för att hantera vattnet på ett klokt sätt. Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool, spa eller badtunna med det kommunala dricksvattnet.

Läs av din vattenmätare när du fyllt poolen!

Om du fyller din pool eller spabad med dricksvatten förbrukar du mer vatten än vanligt. För att komma tillbaka till din normalförbrukning efter att du fyllt poolen eller spabadet behöver du göra två avläsningar av din vattenmätare: en avläsning efter poolfyllningen, och sen ytterligare en avläsning efter 30 dagar.

Såhär läser du av din vattenmätare.

Hur fyller och tömmer jag poolen på bästa sätt?

Fyll poolen med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten men att fylla poolen med regnvatten är en lösning som både sparar dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt. Med ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning har du möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten. Samla regnvatten i tunnor eller damm.

Beställa vatten till pool och badtunna

För att beställa vatten till sin pool eller badtunna tar du kontakt med ett åkeri som sysslar med poolfyllning. Här brukar du kunna beställa både söt- eller saltvatten.

Att bygga pool

Du behöver inte göra någon anmälan till Mittskåne Vatten för att bygga en privat pool eftersom den vanligen inte ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Däremot kan du behöva bygglov. Kontrollera med din kommun vad som gäller där du bor. Vid backspolning är det enklast att leda ut vattnet på marken.

Att fylla pool eller spa med dricksvatten

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Undvik att fylla din pool eller spa samtidigt som grannarna. Sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre kan vara att föredra för att fylla poolen.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Anledningen till denna rekommendation är för att alla kunder inte har backventil. Om man inte har någon backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten, till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.

Pool- och spakemikalier

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta. Hur kan man då hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Och sist men inte minst, använd inte kemikalier om det inte behövs.

Rening av pool- och spavatten

För att slippa fylla på din pool under säsongen rekommenderar vi att du har en väl fungerande vattenrening. Då kan du använda samma poolvatten hela sommaren och på det sättet spara vatten och pengar.

Att tömma poolen

Vid tömning av poolen ska detta i första hand göras på gräsmattan. Detta gäller både små och stora pooler. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner över till grannen och ger problem. Använd inte poolkemikalier precis innan tömning.

Det är inte tillåtet att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Oftast leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystem helt orenat ut i våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten  som släpps ut i dagvattensystemet skadar växt- och djurlivet i t.ex. sjöar och vattendrag. Kontakta kommunens miljöförvaltning vid minsta tveksamhet.

Om det råder bevattningsförbud i kommunen får du inte fylla din pool, spa eller badtunna med det kommunala dricksvattnet.