Gå direkt till innehållet

Dricksvattenkvalitet

En kvinna håller fram ett glas under vattenkranen för att fylla glaset

Du kan känna dig trygg med att det vatten du dricker håller hög kvalitet och är hälsosamt och rent. Dricksvatten klassas i Sverige som livsmedel, och beredningen av dricksvatten regleras av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Detta innebär att det ställs samma höga krav på samtliga kommunala vattenverk runt om i Sverige.

Det är endast kallt vatten som klassas som livsmedel och som kontrolleras i enlighet med föreskrifterna från Livsmedelsverket. Vattnet i din kran värms upp lokalt av fastighetens varmvattenberedare där du bor och är inte kontrollerat av oss. Varmvatten kan innehålla spår av metaller, som kan lösas från rören när vattnet värms upp, eller bakterier som trivs i varma miljöer. Därför ska du för säkerhets skull inte dricka varmt vatten från kranen utan endast det kalla vattnet eftersom det är kontrollerat av oss enligt föreskrifterna.

Kontroll av dricksvattnet

Vi kontrollerar kontinuerligt dricksvattnet för att säkerställa att det är hälsosamt och rent och följer ett fastställt provtagningsprogram för regelbundna undersökningar enligt Livmedelsverkets föreskrift om dricksvatten. Provtagningsprogrammet avgör var proverna ska tas samt när undersökningarna ska göras. Proverna tas vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund.

Proverna som tas på vattnet kontrollerar bl.a. om det finns tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet samt vattnets hårdhet. Hårdheten är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och skiljer sig beroende på jordlagrens sammansättning.

Nedan följer en översikt av antalet vattenprover som tas enligt det fasta provschemat per år. Antalet prover beror på vattenverkets storlek och följer Livsmedelsverkets regler om dricksvatten. Utöver provtagningen som krävs av Livsmedelsverket gör vi även kontroller för driftoptimering och driftsäkerhet. Extra prover tas också vid klagomål och vid föroreningsrisk vid arbete på vattenverk och ledningsnät, samt om det finns andra anledningar att misstänka brister i vattenkvalitet.

Vattenverk Prover per år
Hörby 72
Askeröd 19
Oderup 19
Killhult (tidigare Svensköp) 19
Södra Rörum 19
Önneköp 19
Höör (Karlsvik) 76
Norra Rörum 32
Tjörnarp 27

Dricksvattnet i din kran – en översikt över en del av det som analyseras

Hörby Askeröd Oderup Killhult S Rörum Önneköp Karlsvik Tjörnarp N Rörum
Hårdhet (°dH) 11 12 9,6 8,0 9,1 9,2 9,9 8,8 6,8
Alkalinitet (mg/l) 164 263 284 136 134 175 184 165 128
pH 7,7 7,8 7,9 7,6 7,9 7,7 7,7 7,9 7,7
Järn (mg/l) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Mangan (mg/l) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Koppar (mg/l) 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,04 0,05
Fluorid (mg/l) 0,5 0,5 1,1 0,2 1,3 0,9 1,0 0,5 1,1
Hårdhet (°dH) Benämning
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-21 Hårt
>21 Mycket hårt

Livsmedelsverkets råd om fluoridhalter

Fluorid mg/liter
< 0,8 Dricksvattnet ger begränsat kariesskydd.
0,8-1,2 Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.
1,3-1,5 Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under sex månader.
1,6-4,0 Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning ges till barn under 1½ år.
4,1-5,9 Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1½ år.
> 5,9 Vattnet bör inte konsumeras alls. Risk för benskörhet.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos Mittskåne Vatten. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

För frågor om analysresultat och dricksvattenkvalitet, vänligen kontakta vår kundtjänst.