Gå direkt till innehållet

Avfallskvarnar

Får jag installera avfallskvarn?

Intresset för och utbudet av avfallskvarnar för matavfall ökar och Mittskåne Vatten får allt mer förfrågningar hur vi ställer oss till detta. Enligt ABVA (Allmänna Bestämmelser för användande av allmän Vatten- och Avloppsanläggning) får fastighetsägare inte tillföra spillvatten från köksavfallskvarn till avloppet utan Mittskåne Vattens skriftliga medgivande.

Vi godkänner i nuläget inte att avfallskvarnar installeras om de kopplas på ledningsnätet. Våra avloppsreningsverk är inte byggda för att ta emot så stora mängder organiskt material och så höga halter av näringsämnen. Inte heller ledningsnätet är anpassat för de ökade mängderna matavfall i avloppsvattnet. Det kan orsaka problem med igensättning och lukt samt frätningsskador på grund av svavelvätebildning.

Vår uppgift är att ta hand om avlopp, inte avfall. Matavfall ska samlas in via det kommunala renhållningsbolagets (MERAB) insamlingssystem av komposterbart material. Matavfallet räknas då in i det nationella miljömålet om insamling av matavfall, vilket det inte gör om det mals ner och skickas ut på ledningsnätet.