Gå direkt till innehållet

Dricksvatten

Pojke dricker vatten

Vattenverk

Genom våra 9 vattenverk via våra 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Höör och Hörby kommun.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel, och vi arbetar ständigt för att säkerställa en hög kvalitet så att du som kund kan känna dig trygg med det du hämtar ur kranen. Läs mer om vår dricksvattenkvalitet.

Dricksvattnet genomgår mycket omfattande kvalitetskontroller med ett flertal prover, och analyserna av dessa prover utförs av ackrediterat laboratorium som också granskar resultaten och bedömer dem utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer.

Det är kommunernas miljökontor som lokalt utför myndighetskontroll av dricksvattnet, Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala samordningen och Livsmedelsverket som samordnar kontrollen nationellt.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Förutom att göra regelbundna provtagningar på dricksvattnet utför vi även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter. Läs mer om vattenskyddsområden.

Vattenproduktion i Höör och Hörby

Våra 9 vattenverk finns utspridda på olika ställen i Höör och Hörby, och varje vattenverk är anpassat efter det råvatten som tas upp ur marken för att användas till dricksvatten. Vårt råvatten består av grundvatten; d.v.s. vatten som lagrats i marken och som har silats och renats på naturlig väg när det sakta sjunkit genom marklagren. Det enda vi gör för att rena grundvattnet är att filtrera bort järn och mangan genom sandfilter. Som en extra åtgärd desinficeras även vattnet med UV-ljus innan det levereras till dig som kund. Mer behövs inte för att du ska få ett högkvalitativt dricksvatten ur din kran.

Översikt över vattenverken och de hushåll som dessa förser med dricksvatten (kommunalt anslutna)

Vattenverk Hushåll (kommunalt anslutna)
Hörby Hörby tätort, Osbyholm, Satserup, Ludvigsborg, Röinge, Enevången, Lyby, Äspinge, Örnakärr
Askeröd Askeröd samhälle
Oderup Delar av Oderup, Östraby, Västerstad
Killhult (tidigare Svensköp) Killhult samhälle
Södra Rörum Södra Rörum samhälle
Önneköp Önneköp samhälle
Höör (Karlsvik) Höör tätort, Sätofta, Stanstorp, Nyby, Ormanäs, Snogeröd
Norra Rörum Norra Rörum samhälle
Tjörnarp Tjörnarp samhälle
Strån av vass i förgrunden med en sjö

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Hörby och Höörs kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

Läs mer