Gå direkt till innehållet

Gatubrunnar

Det finns många olika typer av gatubrunnar. Mittskåne Vatten ansvarar för vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock. Vid frågor kring dessa och om du vill göra en felanmälan, kontakta Mittskåne Vatten. Dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn, rännstensbrunn) är väghållarens ansvar, vilket vanligen är kommunen. Vid frågor om dessa ska du vända dig till din kommun.

Det finns många olika typer av brunnar. Nedan finns några exempel på hur en gatubrunn kan se ut. Det finns även andra gatubrunnar, som exempelvis energibolag och telebolag ansvarar för. Exempel på detta är fjärrvärme (FV), gas (G) och telefoni (TELE). Vänd dig till respektive aktör vid frågor om dessa.

Vatten- och avloppsbrunnar – Mittskåne Vattens ansvar

Dessa brunnar är avsedda för regnvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner vanligen, helt orenat, ut i våra bäckar, åar och andra vattendrag. Det är därför viktigt att inte släppa ut gifter och kemikalier som då kan skada djur och natur. Har du frågor om dagvattenbrunnar, kontakta väghållaren/din kommun.

Avstängningsventil för vatten

Dag- eller spillvattenbrunn

Dagvattenbrunn, även kallad gallerbrunn, rännstensbrunn