Gå direkt till innehållet

Vattenskyddsområden

En stig går igenom en skog. Marken är full av blommande vitsippor.

Rent vatten är livsnödvändigt och är, som vi alla vet, en bristvara här i världen. Vi i Sverige är lyckligt lottade som kan njuta av detta fantastiska livsmedel, och vi vill naturligtvis att det förblir så. Vattenskyddsområden finns inrättade just för att säkerställa dricksvattenkvaliteten framöver och för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som fastställer dessa vattenskyddsområden och varje område har skyddsföreskrifter som talar om hur vattnet ska skyddas för att säkerställa vattenkvaliteten på såväl kort som lång sikt.

För dig som bor i ett vattenskyddsområde

Vattnet i marken, det s.k. grundvattnet, måste skyddas mot skadliga ämnen som exempelvis olja, bensin, gödsel och bekämpningsmedel. För dig som bor, arbetar eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde är det därför viktigt att du känner till vilka skyddsföreskrifter som gäller. Tänk på att det du gör kan påverka grundvattnet och även förorena vattentäkten. Skyddsföreskrifterna är utformade efter de förutsättningarna som råder vid respektive vattentäkt och kan därför skilja sig åt. Nedan finner du kartor och skyddsföreskrifter över de vattenskyddsområden som finns. Mittskåne Vatten arbetar med att inrätta nya vattenskyddsområden för de vattentäkter som saknar skydd, samt uppdatera gamla områden och föreskrifter.

Pågående vattenskyddsområde

I takt med att förutsättningar, lagar och kunskap ändras så finns behov av att inrätta nya eller uppdatera befintliga vattenskyddsområden. Det följer en formell process (7 kapitlet Miljöbalken) där eventuella berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Mittskåne Vatten jobbar just nu med följande vattenskyddsområden:

 

Strån av vass i förgrunden med en sjö

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Hörby och Höörs kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

Läs mer