Gå direkt till innehållet

Råttproblem

En råtta stående på bakbenen mot en vit bakgrund

Råttor är ett skadedjur som kan skapa stora problem för boende i en fastighet. Råttor smutsar ner och angriper livsmedel, textilier, avloppsledningar i plast, trämaterial med mera. Råttor kan också sprida sjukdomar, exempelvis salmonella.

Vad kan du göra som fastighetsägare?

Det är du som fastighetsägare, förvaltare eller som representerar en bostadsrättsförening som har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor.
Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Råttor i avloppet?

Mittskåne Vatten är huvudman för det allmänna ledningsnätet och arbetar kontinuerligt med att begränsa beståndet av råttor i ledningsnätet. Arbetet bedrivs med hjälp av upphandlad entreprenör inom skadedjursbekämpning som kontinuerligt utför råttbekämpande åtgärder. Arbetet består framförallt i att nedstigningsbrunnar på det allmänna ledningsnätet betas med råttgift men även mekanisk råttbekämpning bedrivs med hjälp av fällor som monteras i ledningsnätet. Giftet tas sedan bort ifrån de brunnar där gnagpåvekan på betet minskar eller försvinner helt.

Hur kan man förebygga råttproblem?

Som fastighetsägare finns det en hel del som man kan göra för att minska problemen med råttor.

  • Se till att era soptunnor och avfallsbehållare är säkra mot råttor. Tillse även att det är rent och städat kring avfallskärlen.
  • Var noga med hur du förvarar livsmedel i förråd eller skjul.
  • Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Ta för vana att alltid torka av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan diskning. Häll gammal matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i restavfallet. På detta sätt minskar du även risken för avloppsstopp i rören.
  • Lägg aldrig fågelmat direkt på marken. Använd fågelbord eller liknande och var noga med att hålla rent i området.
  • Se till att fastighetens dörrar och liknande sluter tätt. Ett hål på 20 millimeter räcker för att en råtta ska ta sig in i fastigheten.
  • Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda med vatten och ta bort avloppsrör och ledningar som inte har någon funktion. Dessa kan annars fungera som råttbon.
  • Ta bort träd och buskar längs väggarna som ger råttorna skydd och döljer deras hål. Växtlighet gör det också lättare för råttor att ta sig upp på balkonger och därifrån vidare in i bostaden.