Gå direkt till innehållet

Önneköp vattenskyddsområde

Mittskåne Vatten reviderar vattenskyddsområdet i Önneköp både vad gäller den geografiska utbredningen och vilka skyddsföreskrifter som föreslås gälla.  För vattentäkten finns idag ett äldre, inaktuellt vattenskyddsområde fastställt av Länsstyrelsen 1971. Såväl vattenskyddsområdets gränser som skyddsföreskrifter är således i stort behov av uppdatering efter dagens normer.

Status

Dialogmöte för berörda inom föreslaget vattenskyddsområde hölls den 15 december 2021. Totalt deltog 14 personer på mötet. De inkomna synpunkterna behandlas vidare i det fortsatta arbetet med ansökan om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen.