Gå direkt till innehållet

Miljö och kvalitet

Illustration över vattnets kretslopp

Vattnet på jorden är en förnybar resurs som rör sig i ett kretslopp. Vi dricker idag samma vatten som dinosaurierna drack för miljontals år sedan, och det är samma vatten som framtida generationer kommer att dricka.

Det betyder att vi måste vara rädda om vårt vatten så att kommande generationer också ska kunna nyttja det.
Utan rent vatten inget liv. Det är mycket enkelt.

Vår vardag är full av möjligheter till bra miljöval. Läs gärna mer i Mittskåne Vattens miljötips.

Vår dricksvattenkvalitet

Du kan känna dig trygg med att det vatten du dricker håller hög kvalitet och är rent och friskt. Dricksvatten klassas i Sverige som livsmedel, och beredningen av dricksvatten regleras av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Detta innebär att det ställs samma höga krav på samtliga kommunala vattenverk runt om i Sverige.

Det är kommunerna som lokalt utför myndighetskontroll av dricksvattnet, Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala samordningen och Livsmedelsverket som samordnar kontrollen nationellt.

Har vi hårt eller mjukt vatten?

Hörby kommun

  • Vattnet från Hörby vattenverk är hårt och har en hårdhetsgrad på 11°dH.
  • Askeröds vatten är hårt och har en hårdhet på 13°dH.
  • Önneköps, Oderups och S Rörums vatten är hårt och har en hårdhet på 9
    10°dH.
  • Killhults (tidigare Svensköp) vatten är medelhårt och har en hårdhet på 7°dH.

Höörs kommun

  • Vattnet från Karlsviks vattenverk är hårt och har en hårdhetsgrad på 10°dH.
  • Tjörnarps och Norra Rörums vatten är medelhårt och har en hårdhet på 7°dH.
Hårdhet (°dH) Benämning
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-21 Hårt
>21 Mycket hårt
Strån av vass i förgrunden med en sjö

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Hörby och Höörs kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

Läs mer