Gå direkt till innehållet

Uppströmsarbete

En brygga som går ut i en sjö en vacker sommardag. I bakgrunden syns en trädlinje på andra sidan sjön.

Våra reningsverk tar hand om spillvatten (avloppsvatten) som kommer från toaletter, bad, disk och tvätt i våra hushåll och från olika verksamheter och industrier. Tyvärr hamnar det saker och ämnen i avloppen som inte hör hemma där, allt från onödigt skräp till farliga kemikalier. Förutom att det orsakar dyra stopp i driften när skräp fastnar i ledningar och pumpar, påverkas vår miljö negativt när miljöfarliga föroreningar kommer ut i naturens kretslopp. För att minska mängden skräp och giftiga ämnen som kommer ut i vattnet bedriver vi på Mittskåne Vatten så kallat uppströmsarbete. Uppströmsarbete innebär att arbeta förebyggande i syfte att stoppa föroreningarna vid källan, alltså att se till att de inte hamnar i avloppen till att börja med.

Det värdefulla slammet

En vackert grön gräsmatta med gula små blommor bland grässtrånaSlam är en biologisk restprodukt som bildas vid rening av spillvatten och som är rikt på viktiga närings- och mullämnen. Slammet innehåller dels fosfor och kväve som tas upp av växtlighet och som skulle kunna återföras till våra jordar där ämnena hör hemma. Slammet består också av för oss viktiga näringsämnen och mineraler som koppar, zink, magnesium, mangan, selen, svavel och kobolt.

Men eftersom våra reningsverk inte är byggda för att kunna ta hand om miljöfarliga ämnen och metaller följer en del med ut i slammet och en del går direkt ut i vattendragen. I uppströmsarbetet är det viktigt att se slammet som den värdefulla resurs det är och att vi behöver ha ett så rent slam som möjligt, fritt från skadliga ämnen. Slammet speglar samhället!

Slam istället för konstgödsel


I dagsläget används till stor del konstgödsel vid jordbruk, något som endast tillför kväve, fosfor och kalium och utarmar jordarna på kol och mineraler. Fosforn som används i konstgödsel är dessutom en ändlig resurs som bryts i gruvor. Slam är därför en värdefull resurs för jordbruket eftersom fosforn återförs naturligt utan onödig inverkan på naturen.

Det tillför också de livsnödvändiga mineraler och andra näringsämnen som vi behöver och får i oss genom maten. För att få ett bra slam för återföring behöver vi ett så rent spillvatten som möjligt, vilket innebär att vi behöver tänka på vad vi spolar ner i våra toaletter och avlopp.

Vad kan du göra?

Du kan hjälpa till genom att göra vad du kan för att motverka metall- och kemikalieutsläpp i vår natur. Redan i affären kan du välja dina varor utifrån detta perspektiv. Välj gärna miljömärkta produkter, såsom nordiska Svanen, europeiska Blomman eller Bra Miljöval. Tänk också på att lämna överblivna kemikalier, mediciner m.m. där de hör hemma. Läs gärna mer om våra Miljötips som hjälper dig att göra smarta val i vardagen.

Tänk också på att inte spola ned fel saker i toalettstolen. Det enda som får spolas ner är kiss, bajs och toalettpapper.

Allt som spolas ned där hamnar i något av våra reningsverk där vi behandlar och renar spillvattnet i flera steg, för att därefter återföra vattnet till kretsloppet. Problem uppstår när fel saker spolas ned. Då störs processen i reningsverket och det hindrar oss från att återföra näring till kretsloppet samt att driften fördyras.

Tack för att du hjälper till i vårt uppströmsarbete!

Strån av vass i förgrunden med en sjö

Investering och underhåll

Via våra 9 vattenverk och 65 mil långa vattenledningar producerar vi på Mittskåne Vatten 4,5 miljoner liter dricksvatten varje dygn. Fint, rent vatten som återfinns i kranarna hos våra kunder i Hörby och Höörs kommun. Våra 10 reningsverk i varierande storlek tar sedan hand om avloppsvattnet som produceras för att efter rening återföras till naturen.

Läs mer