Gå direkt till innehållet

Utbyggnad och förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Höör

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten har fått i uppdrag av kommunen att bygga en överföringsledning mellan Ormanäs och Höörs tätorts nordligare delar för att kunna tillgodose behovet av vatten och avlopp till berörda VA-abonnenter.

I samband med projektet utförs även en del förnyelse av befintliga VA-ledningar. Projektets sträckning är cirka 1 kilometer lång, huvudsakligen i Åkersbergsgatan. Den planerade sträckan utgör den andra etappen i detta projekt.

Preliminär tidplan

Projektering               2023-2024
Upphandling             2024
Entreprenad              2024-2025

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras beroende på hur det går med de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden.

Dokument

Karta över berört område
Brev till boende 28 november 2023