Gå direkt till innehållet

Inköp av reservelverk

I vår strävan att säkerställa dricksvattenleveranser även under elavbrott har vi köpt in tre st reservelverk.

Dessa kommer vara fast monterade på utsedda vattenverk. Samtliga är också utrustade med automatisk start vilket minskar risken för tryckfall i dricksvattennätet vid elavbrott. Det är Hörby vattenverk, Oderups vattenverk samt Tjörnarps vattenverk som har behov av elverken och är planerade att driftsättas under 2018.