Gå direkt till innehållet

Renovering av Killhults reningsverk

Reningsverket I Killhult byggdes 1983 och renar avloppsvatten från ca 90 personer som bor i bygden.

Verket var slitet och behövde en uppfräschning både in- och utvändigt. Ett nytt drifthus har byggts och en värmepump installerats för att minska uppvärmningskostnaderna. Samtidigt har andra delar bytts ut för att säkra driften och bibehålla en bra rening så kunderna i Killhult även i fortsättningen kan vara säkra på att deras avloppsvatten blir ordentligt omhändertaget.

Killhults reningsverk