Gå direkt till innehållet

Nya VA-ledningar på Friluftsvägen och Industrigatan

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Nya VA-ledningar på Friluftsvägen och Industrigatan

På uppdrag av Höörs kommun

Mittskåne Vatten kommer lägga om och förnya VA-ledningar i samband med Höörs kommun planerade gatuarbete på Friluftsvägen och Industrigatan. För att behålla en god standard på
VA-nätet behöver vatten- och avloppsnätet förbättras.

Inledningsvis kommer Mittskåne Vatten förnya en berörd del av vatten- och avloppsnätet (VA-nätet). Arbetet med VA-nätet kommer att ha stor inverkan på Friluftsvägen under skolans sommarlov. Både Friluftsvägen och gång- och cykelvägen längs med ishallen kommer att vara helt eller delvis avstängda under arbetets gång. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om.
Även dricksvattnet kommer att stängas av under kortare perioder för att nödvändiga omkopplingar ska kunna utföras. Berörda fastigheter kommer att få meddelande inför varje planerad avstängning.

Karta