Gå direkt till innehållet

Ny tryckstegringsstation i Lyby

En tryckstegringsstation är till för att pumpa dricksvatten till högre liggande områden som tex Lyby samhälle.

Som en del av det löpande underhållet kommer tryckstegringsstationen att ersättas av en ny station. Därmed säkrar vi upp den dagliga driften och minskar risken för vattenavbrott för våra kunder i Lyby.