Gå direkt till innehållet

Förnyelse av befintliga ledningar mellan Hörby och Lyby avloppsreningsverk

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten fick i uppdrag av Hörby kommun att förnya befintliga överföringsledningar mellan Hörby och Lyby avloppsreningsverk.

Projektet blev klart under 2022.

Klicka här för att se karta över berört område