Gå direkt till innehållet

Förnyelse av befintliga ledningar mellan Hörby och Lyby avloppsreningsverk

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten har fått i uppdrag av Hörby kommun att förnya befintliga överföringsledningar mellan Hörby och Lyby ARV (avloppsreningsverk).

Nya bostadsområden tillkommer och detta ställer större krav på infrastrukturen. För att säkerställa leverans av spillvatten från Hörby till Lyby reningsverk kommer befintlig spillvattenledning inte bara förnyas utan även kompletteras med ytterligare en parallell ledning.

Det har påbörjats en utredning som så småningom kommer utvecklas och gå in i en projekteringsfas. I samband med projektering av byggnationen kommer Mittskåne Vatten ansöka om ledningsrätt för de ledningar som inte av olika anledningar kan dras inom kommunägda fastigheter. Berörda markägare kommer få vidare information genom brev.

Preliminär tidplan:

Utredning/Förstudie 2019-2020
Projektering 2020-2021
Entreprenad 2021-2022

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras åt båda hållen beroende på hur det går med de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden.

För att se karta