Gå direkt till innehållet

Förnyelse av befintliga ledningar mellan Hörby och Lyby avloppsreningsverk

En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Mittskåne Vatten har fått i uppdrag av Hörby kommun att förnya befintliga överföringsledningar mellan Hörby och Lyby ARV (avloppsreningsverk).

Schaktarbeten pågår nu för förnyelse av två avloppsledningar, mellan Hörbys huvudpumpstation och Lyby avloppsreningsverk. Samtidigt förnyas även dricksvattenledningen som försörjer Lyby, Osbyholm, Hörby Ringsjöstrand m fl. Arbetet omfattar nya ledningar under väg 13.

Preliminär tidplan:

Utredning/Förstudie 2019-2020       – Klart
Projektering 2020-2021                     – Klart
Entreprenad 2021-2022                    – Beräknas slutföras november 2022

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras åt båda hållen beroende på hur det går med de tillstånd som behövs för att kunna genomföra utbyggnaden.

För att se karta