Gå direkt till innehållet

Slamplatta på Lyby reningsverk, Hörby

En överblommad maskros på en äng

På uppdrag av Mittskåne Vatten och med start 2021-02-15 kommer FASAB bygga ny slamplatta på Lyby reningsverk i Hörby. Plattan kommer att ha en kapacitet att lagra slam i 12 månader. Det kommer även byggas tak så att slammet blir torrt. Fri takhöjd blir 5 m, plattan är dimensionerad. så att 15 tons hjullastare kan arbeta på den.

Uppdraget utförs i två etapper.

Etapp 1 klart sommar – 2021
Etapp 2 klart vår – 2022