Gå direkt till innehållet

Avloppet på Osbyholm Brovägen fungerar igen

Nu fungerar avloppet på Osbyholm Brovägen igen, efter att ha varit ur funktion sedan 26 januari.

Den 26 januari som avloppet slutade fungera på grund av att vår pumpstation, som pumpar avloppsvatten till reningsverk, stod under vatten. Pumpstationen fungerade därför inte och kunde inte pumpa vidare avloppsvattnet. Orsaken till detta var regn och smältvatten som ledde till mycket stora vattenflöden och översvämning. Sedan den 4 mars är pumpstationen igång igen och det går nu bra att använda avloppet.

Vid eventuella avloppsproblem, till exempel att den röda lampan till LTA-pumpen börjar blinka, behöver du kontakta oss på telefonnummer 0413-286 00. Utanför våra öppettider, som är klockan 10.00-15.00, når du jouren på telefonnummer 0413-210 05.